ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πως μπορεί η διατροφή να μας προστατέψει από τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα; Οι καρδιαγγειακές παθήσεις σήμερα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου και μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας τόσο στις αναπτυγμένες […]

Read More

ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ;

Χαρακτηριστικά της Νόσου Alzheimer Η νόσος του Alzheimer αποτελεί μια χρόνια και προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, που χαρακτηρίζεται από καταστροφή των κυττάρων και των νευραξόνων του εγκεφάλου. […]

Read More