Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
07.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
08.00
F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30

ONLINE F.G.
10.30
11.30

PILATES
10.30
11.30

ROW & CYCLING
10.30
11.30

F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30

ONLINE F.G.
10.30
11.30

PILATES
10.30
11.30

F.G. TRAINING
11.30
12.30

INDOOR CYCLING
12.30
13.30

ROW & CYCLING
12.30
13.30
09.00
F.G. TRAINING
09.30
10.30

INDOOR CYCLING
10.30
11.30

F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30
10.00
11.00
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
12.00
13.00
14.00
PILATES STICK
14.30
15.30

F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

ONLINE F.G.
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30

ONLINE PILATES
19.30
20.30

INDOOR CYCLING
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30

INDOOR CYCLING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
F.G. TRAINING
14.30
15.30
PILATES STICK
14.30
15.30

F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

ONLINE F.G.
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30

ONLINE F.G.
19.30
20.30

F.G. TRAINING
20.30
21.30

INDOOR CYCLING
20.30
21.30

INDOOR CYCLING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
F.G. TRAINING
14.30
15.30

INDOOR CYCLING
15.30
16.30

ROW & CYCLING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

ONLINE PILATES
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30

ONLINE F.G.
19.30
20.30

HOT GLUTES
20.30
21.30

INDOOR CYCLING
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
PILATES STICK
14.30
15.30

F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

UBBER BODY
19.30
20.30

UBBER BODY
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30
15.00
16.00
F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

ONLINE PILATES
18.30
19.30

HOT GLUTES
19.30
20.30

ONLINE F.G.
19.30
20.30

INDOOR CYCLING
20.30
21.30

UBBER BODY
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30

ROW & CYCLING
22.30
23.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
07.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
08.00
F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30
09.00
F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30
10.00
11.00
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
12.00
14.00
F.G. TRAINING
14.30
15.30
F.G. TRAINING
14.30
15.30
15.00
F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30
F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30

F.G. TRAINING
20.30
21.30
F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30
16.00
F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30
F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
F.G. TRAINING
21.30
22.30
22.00
F.G. TRAINING
22.30
23.30
23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
19.00
HOT GLUTES
19.30
20.30
20.00
HOT GLUTES
20.30
21.30
21.00

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10.00
INDOOR CYCLING
10.30
11.30
11.00
12.00
INDOOR CYCLING
12.30
13.30
13.00
15.00
INDOOR CYCLING
15.30
16.30
16.00
20.00
INDOOR CYCLING
20.30
21.30

INDOOR CYCLING
21.30
22.30
INDOOR CYCLING
20.30
21.30
INDOOR CYCLING
20.30
21.30

INDOOR CYCLING
21.30
22.30
INDOOR CYCLING
20.30
21.30
21.00
22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10.00
ONLINE F.G.
10.30
11.30
ONLINE F.G.
10.30
11.30
11.00
18.00
ONLINE F.G.
18.30
19.30
ONLINE F.G.
18.30
19.30

ONLINE F.G.
19.30
20.30
19.00
ONLINE F.G.
19.30
20.30
ONLINE F.G.
19.30
20.30
20.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
18.00
ONLINE PILATES
18.30
19.30
ONLINE PILATES
18.30
19.30
19.00
ONLINE PILATES
19.30
20.30
20.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10.00
PILATES
10.30
11.30
PILATES
10.30
11.30
11.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14.00
PILATES STICK
14.30
15.30
PILATES STICK
14.30
15.30
PILATES STICK
14.30
15.30
15.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
19.00
UBBER BODY
19.30
20.30

UBBER BODY
20.30
21.30
20.00
UBBER BODY
20.30
21.30
21.00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
10.00
ROW & CYCLING
10.30
11.30
11.00
12.00
ROW & CYCLING
12.30
13.30
13.00
15.00
ROW & CYCLING
15.30
16.30
16.00
22.00
ROW & CYCLING
22.30
23.30
23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

No events available!
Σάββατο
10.00
F.G. TRAINING
10.00
11.00
12.00
F.G. TRAINING
12.00
13.00
13.00
UBBER BODY
13.00
14.00
14.00
HOT GLUTES
14.00
15.00
15.00
PILATES STICK
15.00
16.00
16.00
F.G. TRAINING
16.00
17.00
17.00
INDOOR CYCLING
17.00
18.00

Σάββατο

Σάββατο
10.00
F.G. TRAINING
10.00
11.00
12.00
F.G. TRAINING
12.00
13.00
16.00
F.G. TRAINING
16.00
17.00

Σάββατο

Σάββατο
14.00
HOT GLUTES
14.00
15.00

Σάββατο

Σάββατο
17.00
INDOOR CYCLING
17.00
18.00

Σάββατο

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Σάββατο
15.00
PILATES STICK
15.00
16.00

Σάββατο

Σάββατο
13.00
UBBER BODY
13.00
14.00

Σάββατο

No events available in row-cycling category!
No events available!