Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
08.00
F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30


PILATES
10.30
11.30

F.G. TRAINING
11.30
12.30

F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30


PILATES
10.30
11.30

F.G. TRAINING
11.30
12.30

09.00
F.G. TRAINING
09.30
10.30F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30


PILATES
10.30
11.30

F.G. TRAINING
11.30
12.30

10.00
F.G. TRAINING
10.00
11.00

PILATES
10.00
11.00
11.00
F.G. TRAINING
11.30
12.30

UPPER BODY
11.00
12.00
F.G. TRAINING
11.00
12.00
12.00
F.G. TRAINING
12.00
13.00

F.G. TRAINING
12.00
13.00
13.00
14.00
PILATES
14.30
15.30

F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30


F.G. TRAINING
18.30
19.30


F.G. TRAINING
19.30
20.30

PILATES
19.30
20.30

F.G. TRAINING
20.30
21.30

INDOOR CYCLING
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30


F.G. TRAINING
22.30
23.30
F.G. TRAINING
14.30
15.30
F.G. TRAINING
14.30
15.30
PILATES
14.30
15.30

F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30


F.G. TRAINING
18.30
19.30


PILATES
19.30
20.30

UPPER BODY
19.30
20.30


ROW & CYCLING
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30
15.00
F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30


F.G. TRAINING
18.30
19.30


F.G. TRAINING
19.30
20.30

PILATES
19.30
20.30

F.G. TRAINING
20.30
21.30

INDOOR CYCLING
20.30
21.30


UPPER BODY
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
HOT GLUTES
15.00
16.00
16.00
F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30


F.G. TRAINING
18.30
19.30


HOT GLUTES
19.30
20.30

PILATES
19.30
20.30

INDOOR CYCLING
20.30
21.30

UPPER BODY
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

INDOOR CYCLING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

PILATES
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30


HOT GLUTES
20.30
21.30


F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
16.00
17.00
17.00
INDOOR CYCLING
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
F.G. TRAINING
07.00
08.00
08.00
F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
08.30
09.30

F.G. TRAINING
09.30
10.30
09.00
F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30
F.G. TRAINING
09.30
10.30
10.00
F.G. TRAINING
10.00
11.00
11.00
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.30
12.30
F.G. TRAINING
11.00
12.00
12.00
F.G. TRAINING
12.00
13.00
F.G. TRAINING
12.00
13.00
13.00
14.00
F.G. TRAINING
14.30
15.30
F.G. TRAINING
14.30
15.30
15.00
F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30

F.G. TRAINING
20.30
21.30

F.G. TRAINING
21.30
22.30

F.G. TRAINING
22.30
23.30
F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30

F.G. TRAINING
20.30
21.30
F.G. TRAINING
15.30
16.30

F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30
16.00
F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30
F.G. TRAINING
16.30
17.30

F.G. TRAINING
17.30
18.30

F.G. TRAINING
18.30
19.30

F.G. TRAINING
19.30
20.30
F.G. TRAINING
16.00
17.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
F.G. TRAINING
21.30
22.30
F.G. TRAINING
21.30
22.30
F.G. TRAINING
21.30
22.30
22.00
F.G. TRAINING
22.30
23.30
23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00
HOT GLUTES
15.00
16.00
16.00
17.00
18.00
19.00
HOT GLUTES
19.30
20.30
20.00
HOT GLUTES
20.30
21.30
21.00

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00
INDOOR CYCLING
17.30
18.30
INDOOR CYCLING
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
INDOOR CYCLING
20.30
21.30
INDOOR CYCLING
20.30
21.30
INDOOR CYCLING
20.30
21.30
21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00
PILATES
10.30
11.30
PILATES
10.30
11.30
PILATES
10.30
11.30
PILATES
10.00
11.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
PILATES
18.30
19.30
19.00
PILATES
19.30
20.30
PILATES
19.30
20.30
PILATES
19.30
20.30
PILATES
19.30
20.30
20.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00
PILATES
14.30
15.30
PILATES
14.30
15.30
15.00

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.0018.00
19.00

20.00
21.00
22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00
ROW & CYCLING
20.30
21.30
21.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00
UPPER BODY
11.00
12.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
UPPER BODY
19.30
20.30
20.00
UPPER BODY
20.30
21.30
21.00
UPPER BODY
21.30
22.30
22.00

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

No events available!