Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
FG TRAINING
07:00
08:00
FG TRAINING
07:00
08:00
FG TRAINING
08:30
09:30

FG TRAINING
09:30
10:30

PILATES-MAT
10:30
11:30

FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
08:30
09:30

FG TRAINING
09:30
10:30

PILATES-MAT
10:30
11:30

FG TRAINING
11:30
12:30

INDOOR CYCLING
12:30
13:30
FG TRAINING
09:30
10:30

INDOOR CYCLING
10:30
11:30

FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
09:30
10:30

INDOOR CYCLING
10:30
11:30

FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
09:30
10:30

PILATES-MAT
10:30
11:30

FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
10:00
11:00
HOT GLUTES
11:00
12:00
FG TRAINING
12:00
13:00
INDOOR CYCLING
13:30
14:30

PILATES-STICK
14:30
15:30

FG TRAINING
15:30
16:30

FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

INDOOR CYCLING
19:30
20:30

FG TRAINING
20:30
21:30

FG TRAINING
21:30
22:30

FG TRAINING
22:30
23:30
INDOOR CYCLING
13:00
14:00

UPPER-BODY
13:00
14:00
YOGA
13:00
14:00
FG TRAINING
14:30
15:30
PILATES-STICK
14:30
15:30

FG TRAINING
15:30
16:30

FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

INDOOR CYCLING
19:30
20:30

FG TRAINING
20:30
21:30

FG TRAINING
21:30
22:30

UPPER-BODY
22:30
23:30
FG TRAINING
14:30
15:30

INDOOR CYCLING
15:30
16:30

FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

FG TRAINING
20:30
21:30

INDOOR CYCLING
20:30
21:30

FG TRAINING
21:30
22:30

FG TRAINING
22:30
23:30
PILATES-STICK
14:30
15:30

FG TRAINING
15:30
16:30

FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

UPPER-BODY
20:30
21:30

INDOOR CYCLING
21:30
22:30

FG TRAINING
22:30
23:30
FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

HOT GLUTES
20:30
21:30

INDOOR CYCLING
20:30
21:30

FG TRAINING
21:30
22:30

FG TRAINING
22:30
23:30
PILATES-STICK
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30
INDOOR CYCLING
17:00
18:00
FG TRAINING
18:00
19:00
HOT GLUTES
19:00
20:00
UPPER-BODY
20:00
21:00

Δευτέρα

 • FG TRAINING
  08:30 - 09:30
 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • PILATES-MAT
  10:30 - 11:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • 13:30 - 14:30
 • PILATES-STICK
  14:30 - 15:30
 • FG TRAINING
  15:30 - 16:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • 19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  20:30 - 21:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Τρίτη

 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • 10:30 - 11:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • FG TRAINING
  14:30 - 15:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • HOT GLUTES
  20:30 - 21:30
 • 20:30 - 21:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Τετάρτη

 • FG TRAINING
  07:00 - 08:00
 • FG TRAINING
  08:30 - 09:30
 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • PILATES-MAT
  10:30 - 11:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • 12:30 - 13:30
 • PILATES-STICK
  14:30 - 15:30
 • FG TRAINING
  15:30 - 16:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • 19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  20:30 - 21:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30
 • 22:30 - 23:30

Πέμπτη

 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • 10:30 - 11:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • FG TRAINING
  14:30 - 15:30
 • 15:30 - 16:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  20:30 - 21:30
 • 20:30 - 21:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Παρασκευή

 • FG TRAINING
  07:00 - 08:00
 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • PILATES-MAT
  10:30 - 11:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • PILATES-STICK
  14:30 - 15:30
 • FG TRAINING
  15:30 - 16:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • 20:30 - 21:30
 • 21:30 - 22:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Σάββατο

 • FG TRAINING
  10:00 - 11:00
 • HOT GLUTES
  11:00 - 12:00
 • FG TRAINING
  12:00 - 13:00
 • 13:00 - 14:00
 • 13:00 - 14:00
 • PILATES-STICK
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
FG TRAINING
07:00
08:00
FG TRAINING
07:00
08:00
FG TRAINING
08:30
09:30

FG TRAINING
09:30
10:30
FG TRAINING
08:30
09:30

FG TRAINING
09:30
10:30
FG TRAINING
09:30
10:30
FG TRAINING
09:30
10:30
FG TRAINING
09:30
10:30
FG TRAINING
10:00
11:00
FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
11:30
12:30
FG TRAINING
12:00
13:00
FG TRAINING
14:30
15:30
FG TRAINING
14:30
15:30
FG TRAINING
15:30
16:30

FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

FG TRAINING
20:30
21:30

FG TRAINING
21:30
22:30

FG TRAINING
22:30
23:30
FG TRAINING
15:30
16:30

FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

FG TRAINING
20:30
21:30

FG TRAINING
21:30
22:30
FG TRAINING
15:30
16:30

FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30
FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30
FG TRAINING
16:30
17:30

FG TRAINING
17:30
18:30

FG TRAINING
18:30
19:30

FG TRAINING
19:30
20:30

FG TRAINING
20:30
21:30

FG TRAINING
21:30
22:30

FG TRAINING
22:30
23:30
FG TRAINING
17:30
18:30
FG TRAINING
18:00
19:00
FG TRAINING
21:30
22:30

FG TRAINING
22:30
23:30
FG TRAINING
22:30
23:30

Δευτέρα

 • FG TRAINING
  08:30 - 09:30
 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • FG TRAINING
  15:30 - 16:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  20:30 - 21:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Τρίτη

 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • FG TRAINING
  14:30 - 15:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Τετάρτη

 • FG TRAINING
  07:00 - 08:00
 • FG TRAINING
  08:30 - 09:30
 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • FG TRAINING
  15:30 - 16:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  20:30 - 21:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30

Πέμπτη

 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • FG TRAINING
  14:30 - 15:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  20:30 - 21:30
 • FG TRAINING
  21:30 - 22:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Παρασκευή

 • FG TRAINING
  07:00 - 08:00
 • FG TRAINING
  09:30 - 10:30
 • FG TRAINING
  11:30 - 12:30
 • FG TRAINING
  15:30 - 16:30
 • FG TRAINING
  16:30 - 17:30
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30
 • FG TRAINING
  18:30 - 19:30
 • FG TRAINING
  19:30 - 20:30
 • FG TRAINING
  22:30 - 23:30

Σάββατο

 • FG TRAINING
  10:00 - 11:00
 • FG TRAINING
  12:00 - 13:00
 • FG TRAINING
  17:30 - 18:30

Κυριακή

 • FG TRAINING
  18:00 - 19:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
PILATES-MAT
10:30
11:30
PILATES-MAT
10:30
11:30
PILATES-MAT
10:30
11:30

Δευτέρα

 • PILATES-MAT
  10:30 - 11:30

Τετάρτη

 • PILATES-MAT
  10:30 - 11:30

Παρασκευή

 • PILATES-MAT
  10:30 - 11:30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
HOT GLUTES
11:00
12:00
HOT GLUTES
19:00
20:00
HOT GLUTES
20:30
21:30

Τρίτη

 • HOT GLUTES
  20:30 - 21:30

Σάββατο

 • HOT GLUTES
  11:00 - 12:00

Κυριακή

 • HOT GLUTES
  19:00 - 20:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
PILATES-STICK
14:30
15:30
PILATES-STICK
14:30
15:30
PILATES-STICK
14:30
15:30
PILATES-STICK
16:30
17:30

Δευτέρα

 • PILATES-STICK
  14:30 - 15:30

Τετάρτη

 • PILATES-STICK
  14:30 - 15:30

Παρασκευή

 • PILATES-STICK
  14:30 - 15:30

Σάββατο

 • PILATES-STICK
  16:30 - 17:30
No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
YOGA
13:00
14:00

Κυριακή

 • YOGA
  13:00 - 14:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
UPPER-BODY
13:00
14:00
UPPER-BODY
20:30
21:30
UPPER-BODY
20:00
21:00
UPPER-BODY
22:30
23:30

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
INDOOR CYCLING
10:30
11:30
INDOOR CYCLING
10:30
11:30
INDOOR CYCLING
12:30
13:30
INDOOR CYCLING
13:30
14:30
INDOOR CYCLING
13:00
14:00
INDOOR CYCLING
15:30
16:30
INDOOR CYCLING
17:00
18:00
INDOOR CYCLING
19:30
20:30
INDOOR CYCLING
19:30
20:30
INDOOR CYCLING
20:30
21:30
INDOOR CYCLING
20:30
21:30
INDOOR CYCLING
21:30
22:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

No events available!